• Home
  • De Messiah van Georg Friedrich Händel

De Messiah van Georg Friedrich Händel

blokje handelHoewel Händel vooral nu bij een groot publiek – met name door Messiah – bekend is als oratoriumcomponist, begon hij pas met het componeren van oratoria toen hij al vijftig was. Opera was het belangrijkste in zijn leven – vanaf zijn 18e jaar toen hij begon bij de Hamburgse opera tot rond 1740 heeft hij zich met deze muzikale vorm beziggehouden. Het schrijven van koren, zo'n essentieel onderdeel van Händels oratoria, was iets wat hij nog moest ontwikkelen. Hij ving aan met het werken aan de Messiah op 22 augustus 1741, op 28 augustus was Part I gereed, Part II voltooide hij op 6 september en Part III op de volgende zaterdag, 12 september.

Twee dagen werden gebruikt om delen uit te werken: 24 dagen in totaal dus voor de gehele compositie. Een niet geringe prestatie! Het werk is opgesplitst in drie delen: a) de profetieën in het Oude Testament met de verkondiging van de Messias; b) zijn dood, de opstanding en de hemelvaart en c) zijn wederkomst en heerschappij. De verhaallijn loopt van de Verkondiging, via Geboorte, Kruisiging, Opstanding en Hemelvaart naar de Verlossing. De Messiah doorloopt daarmee alle belangrijke christelijke feestdagen. Händel verbond het werk vooral met Pasen, maar tegenwoordig wordt het meestal uitgevoerd rond Kerstmis.

Bron: Wikipedia