Praktische informatie

praktische infoRepetities
Het koor repeteert elke maandagavond van 19:30 uur tot 22:00 uur in het Stedelijk Zutphen, Isendoornstraat 3, 7201 NJ te Zutphen. Tijdens de repetities wordt door de dirigent veel aandacht besteed aan stemvorming. Er wordt met veel enthousiasme, plezier maar ook met de nodige discipline gerepeteerd. Van de leden wordt verwacht dat zij hun partij thuis instuderen. Daarvoor krijgen zij oefenmateriaal aangereikt.

Koordag
Een aantal weken vóór de uitvoering is er op zaterdagochtend een ‘koordag’, dit is een langere repetitie, waarbij speciale aandacht wordt geschonken aan moeilijke passages. Ook houden wij éénmaal per jaar een extra koordag waarbij een workshop centraal staat.

Stemvorming
Ieder jaar wordt aan een stemgroep een gratis cursus stemvorming aangeboden, begeleid door een professionele zangcoach.

Gastdirigent
Regelmatig wordt een gastdirigent uitgenodigd om een avond met ons te repeteren. Dit komt de flexibiliteit van ons koor ten goede.

Nieuwe leden, met name bassen en tenoren, zijn van HARTE WELKOM!
Nieuwe leden worden toegelaten na een stemtest. 
Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend twee repetities bijwonen, u kunt hiervoor contact opnemen met Marianne Dijkstra-van Bolhuis, tel. 06-1994 5034,
e-mail: info@toonkunstzutphen.nl.

Contributie
Bedraagt € 300 per jaar, en kan in maximaal vier termijnen per automatische incasso betaald worden.

Ledenvergadering
Vindt tweemaal per jaar plaats. De wintervergadering, op de 3e maandag in januari, wordt voorafgegaan door een gezamenlijke maaltijd. De tweede vergadering vindt altijd in juni plaats.

Tuinrepetitie
De laatste repetitie voor de zomervakantie houden wij een schitterende openluchtrepetitie, waarna we eindigen met een ontspannen samenzijn met hapjes en een drankje.

Het dagelijks bestuur
Voorzitter: Vacature
Penningmeester: Stef van Laar
Secretaris: Marianne Dijkstra-van Bolhuis, 06-1994 5034, e-mail: info@toonkunstzutphen.nl