Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG) van toepassing, ook voor onze vereniging Toonkunst Zutphen. Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Hieronder is ons privacy beleid omschreven en de uitvoering van de AVG uitgelegd. Graag verzoeken we u deze serieus door te nemen en de “akkoordverklaring” van ons privacybeleid in ons “aanmeldformulier” te ondertekenen.

Klik hier voor ons privacy beleid

Klik hier voor onze gegevensmatrix

Klik hier voor het aanmeldformulier