stichting vrienden nieuw


Toonkunst Zutphen streeft ernaar om mooie koorwerken op een kwalitatief hoog niveau te presenteren. Daarom vinden de concerten plaats in goede concertzalen en wordt er samengewerkt met professionele orkesten en solisten. Hieraan zijn hoge kosten verbonden, die helaas niet door de verenigingsmiddelen en kaartverkoop kunnen worden gedekt.

Om de kwaliteit van de uitvoeringen te kunnen waarborgen, is een stevige financiële basis nodig.
Om die reden heeft de Stichting Vrienden Oratoriummuziek Zutphen en Omstreken een Donateurs- en Bedrijfssponsor Project ontwikkeld, met als doel het Toonkunstkoor financieel te ondersteunen.
Toonkunst Zutphen is in Zutphen het enige koor dat oratoriumwerken verzorgt.
Dankzij de steun van een trouwe groep donateurs en diverse bedrijven en instellingen is het ieder jaar weer mogelijk om bekende, minder bekende en uitdagende werken uit te voeren.

Draagt u als ondernemer het culturele leven in Zutphen – en in het bijzonder Toonkunst Zutphen en omstreken – een warm hart toe en overweegt u om sponsor te worden, neemt u dan contact op met Tom Schenk, penningmeester van de Stichting Vrienden Oratoriummuziek Zutphen ( penningmeester@stichtingvriendenoratoriummuziekzutpheneo.nl ). U kunt al sponsor worden vanaf € 250 per jaar. Ook sponsoring op maat of sponsoring in natura behoort tot de mogelijkheden.
anbi logo
Oratoriummuziek Zutphen heeft daarnaast ook een culturele ANBI status. 

* Donateurs mogen 1,25 keer het bedrag van de gedane gift aftrekken bij hun aangifte van de inkomstenbelasting.
* Bij het geven van een legaat hoeven u en de Stichting geen erfbelasting te betalen (25%).
* Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gedane gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
* Ook is de Stichting bezig om met ingang van het volgende fiscale jaar, 2021, periodiek schenken mogelijk te maken.
* Voor meer informatie: www.stichtingvriendenoratoriummuziekzutpheneo.nl 

En wilt u als particulier Toonkunst steunen: word dan donateur! Dit kan al voor € 30 per jaar.

Als donateur geniet u de volgende voordelen:
  • u krijgt tijdig informatie over de concerten
  • u krijgt korting op de toegangskaarten (2 kaarten per donateur)
  • u krijgt in de pauze een kopje koffie of thee aangeboden
  • u bent verzekerd van gereserveerde plaatsen
U kunt zich via onderstaand e-mailadres aanmelden als donateur van de Stichting Vrienden Oratoriummuziek Zutphen e.o.
E-mail: info@stichtingvriendenoratoriummuziekzutpheneo.nl