Vriend worden

Draagt u ons koor een warm hart toe? Word dan vriend van Toonkunst Zutphen!

U geniet dan bij de concerten van Toonkunst Zutphen de volgende voordelen:
– u krijgt op gezette tijden een nieuwsbrief
– u krijgt regelmatig een kijkje achter de schermen


Periodieke gift

Wij voldoen als vereniging aan de voorwaarden voor een goed doel, waardoor u, als u aangifte doet voor de belasting, deze gift kunt aftrekken. Hiervoor sluit u een overeenkomst met Toonkunst Zutphen en Omstreken waarin u zich verplicht om jaarlijks, voor minimaal 5 jaar, een vast bedrag te schenken. Bedenk wel: je kunt er niet tussentijds vanaf, tenzij onder bijzondere omstandigheden. Meer informatie over de periodieke gift aan een vereniging vindt u hier.

Een formulier om deze overeenkomst aan te gaan is bijgesloten. Na invulling en ondertekening kunt u dit (graag in tweevoud; u krijgt dan één versie ondertekend retour) opsturen naar het secretariaat op Rijksstraatweg 120, 7231 AK Warnsveld, of per mail aan secr.toonkunstzutphen@gmail.com.

Eenmalige gift

De hoogte van uw donatie kunt u vaststellen op € 30,- € 60,- of € 90,- per kalenderjaar. Ook een hoger bedrag is uiteraard van harte welkom. Uw bijdrage kunt u overmaken op ons bankrekeningnummer: NL68 RABO 0322 3330 32 t.n.v. Toonkunst Zutphen e.o.

U kunt ons ook een doorlopende machtiging geven waarmee we jaarlijks uw contributie kunnen innen. U kunt een formulier aanvragen via e-mail: secr.toonkunstzutphen@gmail.com.