Eenmalige gift

De hoogte van uw donatie kunt u vaststellen op € 30,- € 60,- of € 90,- per kalenderjaar. Ook een hoger bedrag is uiteraard van harte welkom. Uw bijdrage kunt U over maken op ons bankrekeningnummer: NL68 RABO 0322 3330 32 t.n.v. Toonkunst Zutphen e.o.

U kunt ons ook een doorlopende machtiging geven waarmee we jaarlijks uw contributie kunnen innen. U kunt een formulier aanvragen via e-mail: secr.toonkunstzutphen@gmail.com.