Praktische informatie

Repetities

Het koor repeteert elke maandagavond van 19:30 uur tot 22:00 uur in het Eligant Lyceum, Isendoornstraat 3, 7201 NJ te Zutphen. Tijdens de repetities wordt door de dirigent veel aandacht besteed aan stemvorming. Er wordt met veel enthousiasme, plezier maar ook met de nodige discipline gerepeteerd. Van de leden wordt verwacht dat ze hun partij thuis instuderen. Daarvoor krijgen ze oefenmateriaal aangereikt.

Koordag

Een aantal weken vóór de uitvoering is er op zaterdagochtend een ‘koordag’, dit is een langere repetitie, waarbij speciale aandacht wordt geschonken aan moeilijke passages. Ook houden we eenmaal per jaar een extra koordag waarbij een workshop centraal staat.

Stemvorming

Ieder jaar wordt aan een stemgroep een gratis cursus stemvorming aangeboden, begeleid door een professionele zangcoach.

Nieuwe leden, met name hoge sopranen, bassen en tenoren, zijn van harte welkom!
Nieuwe leden worden toegelaten na een stemtest. 
Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend twee repetities bijwonen, u kunt hiervoor contact opnemen met Josefien van Kalmthout, 
e-mail: info@toonkunstzutphen.nl.

Contributie

Bedraagt € 330 per jaar, en kan in maximaal vier termijnen per automatische incasso betaald worden.

Ledenvergadering

Vindt tweemaal per jaar plaats. De wintervergadering, op de 3e maandag in januari, wordt voorafgegaan door een gezamenlijke maaltijd. De tweede vergadering vindt altijd in juni plaats.

Het dagelijks bestuur

Voorzitter: Klaas Wieringa
Penningmeester: Arjoen Kikkert
Secretaris: Josefien van Kalmthout, e-mail: info@toonkunstzutphen.nl