Visie en programma

Een bijzonder koor in de regio

Toonkunst Zutphen is een groot amateurkoor, dat tot de beste koren in de regio behoort. Elk jaar hebben wij een uitvoering van een groot, aansprekend werk uit de barok of romantiek. Daarnaast toont het koor zijn veelzijdigheid door uitvoeringen van moderne klassieke werken, op verschillende locaties en met wisselende samenwerkingspartners (koren en orkesten). Het koor streeft naar behoud van de hoge kwaliteit, zowel door voortdurende aandacht voor de eigen muzikale ontwikkeling, als door de keuze van solisten, begeleiders, dirigent, gastdirigenten en partners in samenwerkingsprojecten. Zo kan Toonkunst Zutphen een sterke en herkenbare bijdrage blijven leveren aan het culturele leven in Zutphen en omstreken.

Een rijk en gevarieerd programma

Het koor is door het bereikte niveau in staat om twee optredens per jaar te verzorgen. Elk jaar wordt met een groot, klassiek concert in de Buitensociëteit een vast publiek aangetrokken van mensen die de traditie en de kwaliteit van de uitvoering zeer waarderen. In 2024 gaat het om de volgende werken:

10 november 2024 – 150 jaar Toonkunst Zutphen: Jubileumconcert

J.S. Bach. Weihnachtsoratprium, Cantate nr.1

W. A. Mozart. Vesperae Solennes de Confessore

J. Bramhs. Nänie

F. Poulenc. Gloria

Daarnaast werden werken uit andere muziekperiodes en in andere stijlen geprogrammeerd, al dan niet in combinatie met klassieke werken. Hiermee ontwikkelde Toonkunst een breder palet, waardoor het koor naast de liefhebbers van het bovengenoemde repertoire ook mensen met een andere smaak en belangstelling kon trekken. Bij deze concerten werd ook vaker in samenwerkingsprojecten gewerkt en op andere locaties opgetreden. In het verleden ging het om:

• Le petite Messe Solenelle en belcanto aria’s van Rossini en anderen (najaar 2014)
• The Armed Man: A Mass for Peace van Jenkins (voorjaar 2015)

Hiermee is het repertoire van Toonkunst in de loop van de jaren uitgebreid en gevarieerder geworden. Regelmatig zijn kleinere optredens in wisselende samenstelling verzorgd, waarbij korte werken of delen van grote werken zijn uitgevoerd. We streven ernaar om in de toekomst, naast het huidige repertoire, ook eigentijdse koorwerken te programmeren. 

Programmering, ledenwerving en ledenbinding

Met de programmering willen wij ook bijdragen aan een belangrijk nevendoel dat voor de toekomst van het koor van groot belang is, namelijk de werving en binding van leden. Het aantrekken van jonge leden zal extra inspanningen vereisen om de continuiteit van het koor te waarborgen. De concerten zelf zijn het belangrijkste visitekaartje, maar de mogelijkheden voor ledenwerving worden sterk vergroot door de wijze waarop Toonkunst Zutphen zich voorafgaand aan de concerten presenteert. Dit gebeurt op verschillende manieren:
• beperkte openstelling van deelname voor projectleden
• masterclasses waarbij publiek welkom is
• korte optredens tussendoor op buitenlocaties
• samenwerking met (jeugd)koren of muziekgezelschappen uit de regio
• oproepen in de media
• gebruik van social media
• het gratis toegankelijke 4 mei concert van Toonkunst in de Walburgiskerk.

Misschien wel belangrijker is de ledenbinding. De wekelijkse repetitie is het vaste ontmoetingspunt tussen dirigent en koor en tussen koorleden onderling. Daarnaast zijn er tal van extra activiteiten die de binding tussen koorleden versterken:
• koordagen en masterclasses
• extra stemvorming per stemgroep door een vakdocent
• extra koorscholing ter ondersteuning van koorleden
• muziekreizen
• de organisatie van concerten onder leiding van het bestuur
• de repertoirecommissie
• de jaarvergaderingen en de zomerse jaarafsluiting in Vierakker
• de band met Toonkunst Plus
• een digitale nieuwsbrief.

Juist hierdoor kan Toonkunst Zutphen zich blijven onderscheiden van de projectkoren. Toonkunst wil anders dan projectkoren een hechte muzikale gemeenschap blijven, van waaruit uiteenlopende initiatieven kunnen ontstaan. Een goede ledenbinding is ook een belangrijke voorwaarde voor het behoud van de bereikte kwaliteit.

Muzikale ambities centraal

Uiteindelijk draait alles om de muziek. Toonkunst Zutphen streeft ernaar om prachtige werken volledig tot hun recht te laten komen. Met klank en zeggingskracht, met gevoel voor de inhoud, met dynamiek en beleving. Wij willen het publiek ontroeren en verbazen en we willen onszelf steeds weer overtreffen. Dat kan als wij voortdurend blijven inzetten op ieders muzikale ontwikkeling en groei.